CERKO Sp. z o.o. - Sp. k. | Al. Zwycińôstwa 96/98 | 81-451 Gdynia | tel./fax 58 732 85 71 | www.cerko.pl