(058) 732 85 71
81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98
sekretariat@cerko.pl

Prezentacje multimedialne EQSOL

Modelowanie wpływu zmiany pK na krzywą titracji

Modelowanie wpływu zmiany pKw na krzywą titracji

Dopasowanie modelu do danych pomiarowych