Pomoc

Często zadawane pytania

1. Po uruchomieniu programu ciągle pojawia się komunikat „Sprawdzić i ponownie ustawić parametry pomiaru/titratora”.

Titrator zapamiętuje parametry pomiaru. Należy wejść do zakładki Parametry->Titrator, sprawdzić/ustawić szybkości dozowania a następnie wcisnąć przycisk OK. Czynność należy powtórzyć z ustawieniami w zakładce Parametry->Pomiar.

2. Pomimo poprawnego połączenia z komputerem, przez port RS232C, ciągle pojawia się komunikat „Sprawdzić połączenia i zasilanie mikrotitratora”.

W niektórych komputerach stacjonarnych port szeregowy nie jest podłączony lub jest podłączony nieprawidłowo do płyty głównej. Należy to sprawdzić. Należy również sprawdzić czy w ustawieniach płyty głównej (program SETUP) port szeregowy jest aktywny.

3. Po uruchomieniu programu pojawia się komunikat „Biblioteka systemu DLL user32.dll została zrelokowana w pamięci...”.

Problem dotyczy systemu Windows XP. Należy zainstalować ze strony http://support.microsoft.com/kb/935448 uaktualnienie systemu.

4. Nie można zmienić i/lub usunąć strzykawki i/lub elektrody.

Strzykawkę/elektrodę można zmienić jedynie wtedy, gdy w oknie wykresu nie ma pomiaru. Należy najpierw skasować pomiar (przyciskiem kasuj lub z menu Pomiar->Kasuj). Nie można również usunąć strzykawki/elektrody, która jest jedyną w systemie lub jest wybrana w menu Parametry->Pomiar.

5. Nie można uruchomić pomiaru kinetyki (miareczkowania).

W oknie wykresu znajduje się poprzednio wykonany pomiar miareczkowania (kinetyki). Należy go skasować (przyciskiem kasuj lub z menu Pomiar->Kasuj).

6. Jak sprawdzić czy komputer komunikuje się z titratorem?

Najlepiej jest uruchomić opcję Help->Hardware.

7. Czy firma Cerko może przeszkolić użytkownika programu?

Tak, firma Cerko oferuje szkolenia dotyczące użytkowania systemów Cerko Lab System. Więcej informacji w Biurze Obsługi Klienta.

8. Po uruchomieniu miareczkowania dozownik zdaje się nie pracować.

Być może została wybrana długa pauza i/lub bardzo mała szybkość dozowania.

9. Czy firma Cerko może opracować procedurę pomiarową?

Tak, firma Cerko jest zainteresowana współpracą z użytkownikami systemów Cerko Lab System. Należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

10. Przypadkowo skasowałem pomiar. Czy można go odzyskać?

Tak. Przed uruchomieniem kolejnego pomiaru wybrać opcję Plik->Odzyskaj.

11. Zawór trójdrożny nie przełącza pomiędzy zbiornikiem titranta a naczyniem pomiarowym.

Może zdarzyć się, że do zaworu dostało się jakieś zanieczyszczenie. Najlepiej jest zdemontować z uchwytu dozownika strzykawkę i ręcznie napełnić ją wodą destylowaną. Usunąć węże z naczynia z titrantem i z naczynia pomiarowego. Uruchomić przyciskiem Napełnianie napełnianie strzykawki. Ręcznie wypróżnić strzykawkę. Woda powinna wypłynąć wężykiem podłączonym do końcówki 1 zaworu. Uruchomić przyciskiem Opróżnianieopróżnianie strzykawki. Woda powinna wypłynąć wężykiem podłączonym do końcówki 2 zaworu. Jeżeli w dalszym ciągu zawór wydaje się być niedrożny wezwać serwis.

12. Jak sprawdzić szybkość reakcji elektrody pomiarowej?

Najlepiej uruchomić pomiar kinetyki z pauzą 1 sek. i obserwując odczyt oszacować czas jego stabilizacji.

13. Czy w trakcie miareczkowania można zmieniać krok titracji?

Tak, w trakcie pomiaru można zmieniać wszystkie parametry.

14. Czy Mikrotitrator może pracować bez komputera?

Tak, przyrząd może pracować bez komputera i rejestrować do 60 serii każda składająca się z maksymalnie 1000 punktów pomiarowych.

15. Czy titrant można dozować z pominięciem zaworu trójdrożnego?

Tak, należy jednak pamiętać o tym, że w takim przypadku, w momencie osiągnięcia, przez tłok strzykawki, górnego wyłącznika krańcowego może nastąpić zaciągnięcie próbki do strzykawki.

16. W trakcie napełniania w strzykawce pojawiają się pęcherzyki powietrza.

Przy pierwszym napełnianiu strzykawki jest to naturalne. Nadmiar powietrza można usunąć poprzez kilkukrotne napełnienie i opróżnienie strzykawki. Pojawiające się później pęcherzyki mogą świadczyć o niedokładnym przykręceniu wężyków do zaworu i strzykawki lub zbyt dużej szybkości napełniania.

17. Jak dobrać pauzę między pomiarami?

Wielkość pauzy jest uzależniona od szybkości reakcji elektrody (zwykle kilka do kilkunastu sekund) i kinetyki reakcji. Szybkość reakcji elektrody można doświadczalnie sprawdzić wykonując pomiar kinetyki, w trakcie którego zostaje dodana pojedyncza porcja titranta.

18. Czy wielkość kroku titracji ma wpływ na dokładność pomiaru?

Tak, w szczególności, gdy dane z pomiaru mają być dalej przetwarzane numerycznie. Mniejszy krok oznacza większą dokładność, ale jednocześnie dłuższy czas pomiaru.

19. Uruchomiłem pomiar. Gdy wróciłem po godzinie komputer wyłączył się i straciłem pomiar.

Niektóre komputery, a w szczególności laptopy, mają włączoną opcję hibernacji, która po upływie ustalonego czasu braku aktywności klawiatury/myszki wyłącza komputer. W trakcie przeprowadzania długotrwałych pomiarów opcja hibernacji powinna być wyłączona.

20. Mój laptop nie ma portu szeregowego. Czy do komunikacji z urządzeniem można używać przejściówki USB-RS232C?

Tak oprogramowanie Cerko Lab System obsługuje wszystkie porty szeregowe zainstalowane w komputerze w tym także przejściówki USB-RS232C.

Jeśli Państwa problem nie został rozwiązany, prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy.