O Firmie

Cerko Lab System to innowacyjny układ modułowy z przeznaczeniem do prac naukowo-badawczych w przemyśle, uczelniach wyższych oraz w laboratoriach kontroli jakości. Zestaw może zawierać moduł potencjometryczny, konduktometryczny i może być konfigurowany zgodnie z potrzebami odbiorcy np. moduł dozujący może spełniać funkcję mikrobiurety i/lub pompy dozującej.

W roku 2008 opracowano moduł Cerko Lab System Spektrofotometria przeznaczony do wykonywania miareczkowań spektrofotometrycznych.

Nowymi produktami są wielokanałowy system przeznaczony do rejestracji pH i/lub stężenia jonów oraz wielokanałowa stacja miareczkująca.

We współpracy z prof. Adamem Liwo z Uniwersytetu Gdańskiego opracowano algorytm oraz program CerkoLab EQSOL przeznaczony do wyznaczania stałych równowag jak również modelowania równowag w roztworach o dowolnym stopniu złożoności.

Osiągnięcia firmy CERKO prezentowane są na zjazdach, konferencjach naukowych a wyniki prowadzonych badań publikowane są w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Od roku 2008 w laboratoriach na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego realizowane są prace dyplomowe- magisterskie oraz prace doktorskie.

Rozwój firm CERKO stał się możliwy dzięki innowacyjności, otwarciu na współpracę z naukowcami oraz dzięki prawdziwej pasji.