(058) 732 85 71
81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98
sekretariat@cerko.pl

Konduktometr

Urządzenia Cerko Lab System Konduktometria – umożliwiają przeprowadzanie precyzyjnych pomiarów konduktometrycznych w tym w funkcji czasu.

Urządzenia przeznaczone są do pracy zarówno w placówkach naukowo-badawczych, uczelniach wyższych, działach badawczo rozwojowych firm ich laboratoriach kontroli jakości oraz jednostkach nadzoru sanitarnego.

Urządzenia w zależności od wersji składają się z precyzyjnego układu pomiarowego wraz akcesoriami umożliwiającymi wykonanie pomiaru.
System może być wyposażony w układ dozujący, a tym samym może spełniać funkcje titratora.

Przyrząd może być sterowany przy pomocy komputera PC lub oprogramowania znajdującego się w sterującym mikroprocesorze. Urządzenia Cerko Lab mogą pracować w kilku trybach. W trybie autonomicznym, po wcześniejszym zaprogramowaniu parametrów, pomiary rejestrowane są w wewnętrznej pamięci systemu. Zapamiętane dane mogą być w późniejszym czasie, przesłane do komputera. W trybie klasycznym przyrząd działa jako zwykły miernik konduktometryczny. W trybie zdalnym urządzenie poprzez port RS232C lub USB jest w całości sterowane z komputera.
Elektronika sterująca systemem wyposażona jest w klawiaturę składającą się z 7 przycisków i wyświetlacz ciekłokrystaliczny.

Na wyświetlaczu uwidocznione są między innymi: mierzone wartości i ustawienia pomiaru. Klawiatura przyrządu umożliwia sterowanie nim w trybie autonomicznym, a w trybie zdalnym pełni funkcje pomocnicze.

Dodatkowe materiały informacyjne:

Ulotka Konduktometria 
Plakat „Środowisko użytkowe programu CerkoLab”
Ulotka Oprogramowanie CerkoLab 

Dane Techniczne

Ilość kanałów pomiarowych: 1.
Zakres pomiarowy μS/cm: 0.1μS/cm …1S/cm, 1Ω⋅cm … 10MΩ⋅cm.
Zmiana zakresu pomiarowego: automatyczna.
Zakres pomiarowy temperatury: 0…100oC +/-0.097oC.
Naczynie konduktometryczne: dowolne stosownie do zakresu z wejściem BNC.
Sonda pomiarowa temperatury: czujnik PT1000.
Ilość kroków pomiarowych: 1…1000.
Pauza między pomiarami: 1sek… 4.5godz.
Dozownik dozownik strzykawkowy lub pompa membranowa.
Wężyki dozujące: Teflon, średnica wewnętrzna 0.5mm.
Pompa strzykawkowa:
          skok strzykawki: 70mm.
          minimalna doza titranta: mniej niż 0.01ml (dla strzykawki Hamilton 5ml).
          pojemność strzykawki: 5ml, 2ml, 1ml, 0.5ml (zalecane strzykawki: Hamilton).
          ilość strzykawek: dowolna.
          przepływ titranta: przez zawór trójdrożny.
Pompa membranowa:
          minimalna doza titranta: 0.01ml.
Kalibracja naczynia: wielopunktowa (min. 1 punkt pomiarowy).
Kalibracja czujnika temperatury wielopunktowa (min. 2 punkty pomiarowe).
Ilość naczyń: dowolna.
Rodzaje pomiarów: miareczkowanie, kinetyka, kalibracja, oznaczenia specjalistyczne.
Wewnętrzna pamięć (opcja): 512kB, 60 serii po 1000 punktów.
Format pliku pomiaru: POM, XLS, CSV, HTML, XML.
Przyłącze do komputera: Port RS232C lub USB.
System operacyjny: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista/Win7/Win8, Linux(z emulatorem wine).
Oprogramowanie CerkoLab, wersja Basic lub Expert.
Zasilanie: zasilacz zewnętrzny, stabilizowany +12V/1000mA.