Mikrotitrator konduktometryczny

Urządzenia Cerko Lab System Konduktometria – umożliwiają przeprowadzanie precyzyjnych pomiarów miareczkowań konduktometrycznch w tym w funkcji czasu.

Urządzenia przeznaczone są do pracy zarówno w placówkach naukowo-badawczych, uczelniach wyższych, działach badawczo rozwojowych firm ich laboratoriach kontroli jakości oraz jednostkach nadzoru sanitarnego.

Urządzenie w zależności od wersji składa się z precyzyjnego mikrodozownika strzykawkowego z wymiennymi strzykawkami lub dozownika membranowego, sterowanego mikroprocesorem oraz z konduktometrycznego układu pomiarowego. Możliwość wykonywania oznaczeń specjalistycznych  wymaga odpowiedniej wersji programu sterującego.

Przyrząd jest sterowany przy pomocy komputera PC i programu CerkoLab lub oprogramowania znajdującego się w sterującym mikroprocesorze.

Urządzenia Cerko Lab Konduktometria mogą pracować w kilku trybach. W trybie autonomicznym (opcja na specjalne zamówienie), po wcześniejszym zaprogramowaniu przy użyciu programu CerkoLab parametrów a pomiary rejestrowane są w wewnętrznej pamięci systemu. Zapamiętane dane mogą być w późniejszym czasie, przesłane do komputera. W trybie klasycznym przyrząd działa jako zwykły konduktometr. W trybie zdalnym urządzenie poprzez port RS232C lub USB jest w całości sterowane z komputera. Elektronika sterująca systemem wyposażona jest w klawiaturę składającą się z 7 przycisków i wyświetlacz ciekłokrystaliczny.

Na wyświetlaczu uwidocznione są między innymi: mierzone wartości i wszystkie ustawienia pomiaru. Klawiatura przyrządu umożliwia sterowanie nim w trybie autonomicznym, a w trybie zdalnym pełni funkcje pomocnicze.

Dzięki wyposażeniu dozownika strzykawkowego w zawór trójdrożny możliwe jest ciągłe pobieranie titranta ze zbiornika.

Dodatkowe materiały informacyjne:

Ulotka Konduktometria 
Plakat „Środowisko użytkowe programu CerkoLab”
Oprogramowanie_CerkoLab 

Galeria zdjęć i pomiarów

Mikropompa membranowa Cerko

Mikropompa strzykawkowa Cerko

Dane Techniczne

Ilość kanałów pomiarowych: 1.
Zakres pomiarowy μS/cm: 0.1μS/cm …1S/cm, 1Ω⋅cm … 10MΩ⋅cm.
Zmiana zakresu pomiarowego: automatyczna.
Zakres pomiarowy temperatury: 0…100oC +/-0.097oC.
Naczynie konduktometryczne: dowolne stosownie do zakresu z wejściem BNC.
Sonda pomiarowa temperatury: czujnik PT1000.
Ilość kroków pomiarowych: 1…1000.
Pauza między pomiarami: 1sek… 4.5godz.
Dozownik dozownik strzykawkowy lub pompa membranowa.
Wężyki dozujące: Teflon, średnica wewnętrzna 0.5mm.
Pompa strzykawkowa:
          skok strzykawki: 70mm.
          minimalna doza titranta: mniej niż 0.01ml (dla strzykawki Hamilton 5ml).
          pojemność strzykawki: 5ml, 2ml, 1ml, 0.5ml (zalecane strzykawki: Hamilton).
          ilość strzykawek: dowolna.
          przepływ titranta: przez zawór trójdrożny.
Pompa membranowa:
          minimalna doza titranta: 0.01ml.
Kalibracja naczynia: wielopunktowa (min. 1 punkt pomiarowy).
Kalibracja czujnika temperatury wielopunktowa (min. 2 punkty pomiarowe).
Ilość naczyń: dowolna.
Rodzaje pomiarów: miareczkowanie, kinetyka, kalibracja, oznaczenia specjalistyczne.
Wewnętrzna pamięć (opcja): 512kB, 60 serii po 1000 punktów.
Format pliku pomiaru: POM, XLS, CSV, HTML, XML.
Przyłącze do komputera: Port RS232C lub USB.
System operacyjny: Dowolna wersja systemu Windows, Linux(z emulatorem wine).
Oprogramowanie CerkoLab, wersja Basic lub Expert.
Zasilanie: zasilacz zewnętrzny, stabilizowany +12V/1000mA.