Mikrotitrator Potencjometryczny

Urządzenia Cerko Lab System Potencjometria – umożliwiają przeprowadzanie precyzyjnych pomiarów miareczkowań potencjometrycznych, pomiarów w funkcji czasu, pomiarów z elektrodami jonoselektywnymi wraz z pomiarem temperatury oraz oznaczeń specjalistycznych.

Urządzenia przeznaczone są do pracy zarówno w placówkach naukowo-badawczych, uczelniach wyższych, działach badawczo rozwojowych firm ich laboratoriach kontroli jakości oraz jednostkach nadzoru sanitarnego.

Urządzenie w zależności od wersji składa się z precyzyjnego mikrodozownika strzykawkowego z wymiennymi strzykawkami lub dozownika membranowego, sterowanego mikroprocesorem oraz z potencjometrycznego układu pomiarowego. Możliwość wykonywania oznaczeń specjalistycznych wymaga odpowiedniej wersji programu sterującego.

Przyrząd jest sterowany przy pomocy komputera PC i programu CerkoLab lub oprogramowania znajdującego się w sterującym mikroprocesorze.

Urządzenia Cerko Lab Potencjometria mogą pracować w kilku trybach. W trybie autonomicznym (opcja na specjalne zamówienie), po wcześniejszym zaprogramowaniu, przy użyciu programu CerkoLab parametrów a pomiary rejestrowane są w wewnętrznej pamięci systemu. Zapamiętane dane mogą być w późniejszym czasie, przesłane do komputera. W trybie klasycznym przyrząd działa jako zwykły miernik pH. W trybie zdalnym urządzenie poprzez port RS232C lub USB jest w całości sterowane z komputera. Elektronika sterująca systemem wyposażona jest w klawiaturę składającą się z 7 przycisków i wyświetlacz ciekłokrystaliczny.

Na wyświetlaczu uwidocznione są między innymi: mierzone wartości i wszystkie ustawienia pomiaru. Klawiatura przyrządu umożliwia sterowanie nim w trybie autonomicznym, a w trybie zdalnym pełni funkcje pomocnicze.

Dzięki wyposażeniu dozownika strzykawkowego w zawór trójdrożny możliwe jest ciągłe pobieranie titranta ze zbiornika.

Dodatkowe materiały informacyjne:

Ulotka Potencjometria 
Plakat „Środowisko użytkowe programu CerkoLab”
Oprogramowanie_CerkoLab 

 

Dane Techniczne:

Ilość kanałów pomiarowych: 1.
Zakres pomiarowy pH/mV: 0..14 (w zależności od elektrody), -1000..+1000mV +/-0.003mV.
Zakres pomiarowy temperatury: 0…100oC +/-0.097oC.
Sonda pomiarowa pH/mV: kombinowana elektroda pH lub jonoselektywna z wejściem BNC.
Sonda pomiarowa temperatury: czujnik PT1000.
Impedancja wejściowa: >1012Ω.
Ilość kroków pomiarowych: 1…1000.
Pauza między pomiarami: 1sek… 4.5godz.
Dozownik dozownik strzykawkowy lub pompa membranowa.
Wężyki dozujące: Teflon, średnica wewnętrzna 0.5mm.
Pompa strzykawkowa:
          skok strzykawki: 70mm.
          minimalna doza titranta: mniej niż 0.01ml (dla strzykawki Hamilton 5ml).
          pojemność strzykawki: 5ml, 2ml, 1ml, 0.5ml (zalecane strzykawki: Hamilton).
          ilość strzykawek: dowolna.
          przepływ titranta: przez zawór trójdrożny.
Pompa membranowa:
          minimalna doza titranta: 0.01ml.
Kalibracja elektrody: wielopunktowa (min. 2 punkty pomiarowe).
Kalibracja czujnika temperatury wielopunktowa (min. 2 punkty pomiarowe).
Ilość elektrod: dowolna.
Rodzaje pomiarów: miareczkowanie, kinetyka, kalibracja, oznaczenia specjalistyczne.
Wewnętrzna pamięć (opcja): 512kB, 60 serii po 1000 punktów.
Format pliku pomiaru: POM, XLS, CSV, HTML, XML.
Przyłącze do komputera: Port RS232C lub USB.
System operacyjny: Dowolna wersja systemu Windows, Linux(z emulatorem wine).
Oprogramowanie CerkoLab, wersja Basic lub Expert.
Zasilanie: zasilacz zewnętrzny, stabilizowany +12V/1000mA.