Oprogramowanie CerkoLab

Oprogramowanie CerkoLab stanowi uniwersalne środowisko użytkowe dla wszystkich urządzeń wchodzących w skład Cerko Lab System.

 

Struktura programu wspomaga, natruralny dla analityka, sposób przeprowadzania pomiarów poczynając od kalibracji czujników pomiarowych po opracowanie zarejestrowanych danych. Pomiar może składać się z dowolnej ilości serii zebranych na wspólnym wykresie lub pliku. Każda seria jest oddzielnym cyklem miareczkowania, kinetyki, pomiaru wdma UV/VIS, itp.
Użytkownik, może dostosować postać wykresu do swoich potrzeb a wszystkie ustawienia przechowywane są w pliku profilu. Każdy użytkownik może posiadać dowolną ilość profili.

 

Dane pomiarowe mogą być wydrukowane w postaci wykresu i zapisane do pliku w tym również w postaci arkusza Excel i pliku tekstowego.

 

Wersja Expert programu może być uzupełniona o dedykowane procedury analityczne umożliwiające przeprowadzania rutynowych analiz. Firma Cerko w porozumieniu z Klientem, może opracować inne procedury pomiarowe implementujące np. normy zakładowe lub dotychczas stosowane procedury.

 

Oprogramowanie CerkoLab może być również używane w trybie „off-line” (tzn. bez podłączonego urządzenia) do obróbki wcześniej uzyskanych danych.

 

Rutynowe procedury analityczne i narzędzia

Oznaczenia

Oznaczanie zawartości chlorkówplik PDF
Oznaczanie zawartości fluorkówplik PDF
Oznaczanie zawartości kwasów owocowychplik PDF
Oznaczanie liczby kwasowej peelingówplik PDF
Oznaczanie zawartości węglanówplik PDF
Oznaczanie zawartości Linkomycynyplik PDF
Wyznaczanie miana titrantaplik PDF
Oznaczanie pKa kwasów jednoprotonowychplik PDF
Oznaczanie minimalnego stężenia micelarnego (CMC)plik PDF
Oznaczanie zawartości lotnych kwasów tłuszczowych (VFA)plik PDF

Narzędzia

Mikrobiureta/Mikropompaplik PDF
Regulator pHplik PDF
Oznaczenie gęstości cieczy

Oznaczenie rozpuszczalności
Przewodnictwo Graniczneplik PDF
Analiza Widm spektrofotometrycznychplik PDF

Rodzaje pomiarów

Miareczkowanie
Kinetyka
Kalibracja czujników pomiarowych
Miareczkowanie z autopauząplik PDF
Miareczkowanie dwukrotneplik PDF
Miareczkowanie ze stałym krokiem stężenia titranta
Miareczkowanie programowaneplik PDF