Uchwyty do naczyń pomiarowych

Uniwersalny uchwyt do naczyń pomiarowych przeznaczony jest do osłony naczynia pomiarowego. Umożliwia on również zamocowanie czujników pomiarowych z regulacją głębokości zanurzenia jak również posiada podejścia na wprowadzenie cieczy i gazów.
Po zastosowaniu odpowiednich uszczelek (np. o-ring) układ pomiarowy może być zabezpieczony od czynników zewnętrznych. Uchwyt wraz z naczyniem pomiarowym może być ustawiany na standardowych mieszadłach magnetycznych. Oferujemy również gotowe rozwiązania z wbudowanym układem mieszającym Cerko.

Port dozujący*

Port dozujący uchwytu przeznaczony jest do bezpośredniego przyłączenia dozownika zestawu Cerko Lab System. Może być również podłączony do dowolnego typu pompy strzykawkowej, membranowej lub perystaltycznej.

Porty pomiarowe*

Porty pomiarowe uchwytów przeznaczone są do bezpośredniego podłączenia czujników pomiarowych (pH, przewodnictwo, temperatura) wchodzących w skład zestawu Cerko Lab System. W zależności od potrzeb można podłączać również inne czujniki np. pO2

*konfiguracja portów uchwytu może być dostosowana do indywidualnych wymagań użytkownika.

Dodatkowe materiały informacyjne:

Ulotka Uniwersalny uchwyt do naczynia pomiarowego