Wielokanałowa Stacja Miareczkująca

Urządzenia Cerko Lab Wielokanałowa Stacja Miareczkująca umożliwiają przeprowadzanie wielokanałowych miareczkowań potencjonmetrycznych, pomiarów w funkcji czasu, pomiarów z elektrodami jonoselektywnymi wraz z pomiarem temperatury oraz oznaczeń specjalistycznych.

Urządzenie, w zależności od wersji, składa się z mikroprocesorowo sterowanego wielokanałowego dozownika membranowego oraz kilku niezależnych potencjometrycznych układów pomiarowych.

Stacja miareczkująca przeznaczona jest do pracy w jednostkach kontroli jakości, jednostkach nadzoru sanitarnego a także w placówkach naukowo badawczych, uczelniach wyższych gdzie wymagane jest jednoczesne wykonywalnie wielu miareczkowań.
Możliwość wykonywania oznaczeń specjalistycznych wymaga odpowiedniej wersji programu sterującego.

Przyrząd w całości sterowany jest przy pomocy komputera PC i oprogramowania CerkoLab.

Dodatkowe materiały informacyjne:

Ulotka Wielokanałowa Stacja Miareczkująca 
Ulotka Oprogramowanie CerkoLab 

Dane Techniczne

Ilość kanałów pomiarowych: 1,2,3,4 +1 kanał pomiaru temperatury
Zakres pomiarowy mV: -1000..+1000mV +/-0.03mV.
Zakres pomiarowy pH: 0…14 (w zależności od elektrody).
Zakres pomiarowy temperatury: 0…100oC +/-0.097oC.
Sonda pomiarowa pH/mV: kombinowana elektroda pH lub jonoselektywna z wejściem BNC.
Sonda pomiarowa temperatury: czujnik PT1000.
Impedancja wejściowa: >1012Ω.
Ilość kroków pomiarowych: 1..1000.
Minimalna doza titranta: 0.01ml
Dozownik precyzyjna pompa membranowa
Pauza między pomiarami: 1sek… 4.5godz.
Kalibracja elektrody: wielopunktowa (min. 2 punkty pomiarowe).
Kalibracja czujnika temperatury: wielopunktowa (min. 2 punkty pomiarowe).
Ilość elektrod: dowolna.
Rodzaje pomiarów: miareczkowanie, kinetyka, kalibracja, oznaczenia specjalistyczne.
Format pliku pomiaru: POM, XLS, CSV, HTML, XML.
Przyłącze do komputera: port RS232C i USB.
System operacyjny: Dowolna wersja systemu Windows, Linux(z emulatorem wine).
Zasilanie: zasilacz zewnętrzny, stabilizowany +12V/1000mA.