Aktualności

Warsztaty EQSOL

Zapraszamy na Warsztaty pt.:

„Modelowanie równowag w roztworach z wykorzystaniem programu CerkoLab-EQSOL”

Spotkanie dedykowane jest wszystkim osobom, które zajmują się badaniem równowag w roztworach, a w szczególności wyznaczaniem wartości pK.

Warsztaty odbędą się podczas XVII Ogólnopolskiego Seminarium dla Doktorantów i Studentów „Na pograniczu chemii i biologii” w dniach 12-15 maja 2019 w Jastrzębiej Górze.

Seminarium EQSOL

Zapraszamy na Seminarium pt.:

„Modelowanie równowag w roztworach z wykorzystaniem programu CerkoLab-EQSOL”

organizowane wspólnie z Gdańskim Oddziałem PTChem.

Spotkanie dedykowane jest wszystkim osobom, które zajmują się badaniem równowag w roztworach, a w szczególności wyznaczaniem wartości pK.

Seminarium odbędzie się:
27 listopada 2018, w godzinach 10:00-13:30
w budynku Chemii A (bud. 6, s. 112/113) na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej,
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

Szczegółowy program seminarium dostępny jest na stronie:

https://chem.pg.edu.pl/kchn/seminarium-cerkolab-eqsol
Rejestracja: do 26 listopada 2018

Nowość! EQSOL

Prezentujemy oprogramowanie CerkoLab- EQSOL umożliwiające modelowanie i symulację dowolnych stanów równowag w roztworach. Możliwe jest symulowanie krzywych miareczkowań potencjometrycznych, spektrofotometrycznych, wyznaczanie stałych równowag, stechiometrii, stężeń składników titranda, parametrów elektrody, siły jonowej i współczynników aktywności dla układów o dowolnym stopniu złożoności.

CerkoLab-EQSOL więcej…

Oprogramowanie CerkoLab-EQSOL

Prezentacje multimedialne EQSOL

Cerko Złotym Sponsorem 58 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Firma Cerko Złotym Sponsorem 58 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który odbędzie się w dniach 21-25 września 2015 na Uniwersytecie Gdańskim.