Prezentacje multimedialne EQSOL

Modelowanie wpływu zmiany pK na krzywą titracji

Modelowanie wpływu zmiany pKw na krzywą titracji

Dopasowanie modelu do danych pomiarowych