Elementy składowe Cerko Lab System

Cerko Lab System to uniwersalny zestaw modułowy, którego konfigurację można dostosować do indywidualnych wymagań użytkownika. Posiadany system może być w przyszłości rozbudowany o dodatkowe elementy. Na przykład miernik pH po uzupełnieniu o pompę strzykawkową funkcjonuje jak Mikrotitrator pHmetryczny. Standardowe oprogramowanie CerkoLab po uzupełnieniu o moduł spektrofotometryczny dodatkowo umożliwia wykonywanie miareczkowań spektrofotometrycznych.

pHmetr i pHmetr zintegrowany z mikrotitratorem
Konduktometr i konduktometr zintegrowany z mikrotitratorem
Wielokanałowa stacja miareczkująca
Wielokanałowy rejestrator/multiplekser pH/pC/mV
Wielokanałowy rejestrator temperatury
Dozownik strzykawkowy/mikropompa strzykawkowa
Dozownik z pompą membranową
Strzykawki dozujące
Elektrody pomiarowe (pHmetryczne, jonoselektywne, naczynia konduktometryczne ze złączem BNC)
Czujnik temperatury PT1000 ze złączem cinch
Wężyki dozujące i galanteria łącząca do wężyków
Kable przyłączeniowe do komputera PC
CDROM z oprogramowaniem CerkoLab i instrukcjami użytkowania
Zasilacz sieciowy
Mikromieszadło magnetyczne i elementy mieszające
Mikromieszadło magnetyczne do kuwet spektrofotometrycznych
Uniwersalny uchwyt do naczyń pomiarowych
Uniwersalny uchwyt do naczyń pomiarowych zintegrowany z mikromieszadłem
Bioreaktory i naczynia pomiarowe

Dodatkowe materiały informacyjne:

Ulotka Oprogramowanie CerkoLab-EQSOL 

Prezentacje multimedialne EQSOL

Dla zainteresowanych dostępna jest wersja demonstracyjna programu. Aby otrzymać tę wersję należy wysłać zamówienie na adres: sekretariat@cerko.pl