CerkoLab-EQSOL, Nowość!

Program CerkoLab-EQSOL umożliwia określanie, na podstawie danych potencjometrycznych i/lub spektrofotometrycznych, modelu równowag chemicznych oraz wyznaczanie stałych równowag reakcji chemicznych w roztworach dla zadanego modelu lub znalezionego przez program modelu najlepiej pasującego do danych doświadczalnych. Program zawiera również moduł symulacyjny, umożliwiający wygenerowanie krzywych miareczkowań i profili stężeń poszczególnych reagentów dla zadanego modelu równowag i warunków. Istotną cechą programu jest możliwość uwzględnienia błędów wszystkich wprowadzanych parametrów. Model równowag jest zapisywany w postaci reakcji chemicznych, przy czym postać reakcji jest całkowicie ogólna, bez rozgraniczenia na reakcje dysocjacji kwasowej, tworzenia kompleksów, redox czy strącania osadów. Algorytm dopasowywania numerycznego wyznaczanych parametrów oparty jest o wieloparametrową minimalizację metodą Marquardta.

Od powszechnie używanych do wyznaczania stałych równowag programów (np. HYPERQUAD, SCOGS i MINIQUAD) EQSOL oferuje:

• możliwość bezpośredniego wyznaczenia najlepszego modelu równowag wraz z jego oceną statystyczną w stosunku do modeli alternatywnych,
• całkowicie ogólny zapis modelu równowag chemicznych, co umożliwia uwzględnienie równowag „niestandardowych” takich, jak np. tworzenie kompleksów związanych wiązaniem wodorowych między kwasem a jego anionem
• możliwość uwzględnienia błędów wszystkich wielkości mierzonych (wraz z ich propagacją na błędy wyznaczonych parametrów) a nie tylko np. objętości titranta czy siły elektromotorycznej.

Program umożliwia dopasowanie modelu i jego parametrów do danych eksperymentalnych uzyskanych z miareczkowań potencjometrycznych i spektrofotometrycznych. Moduł symulacji programu EQSOL umożliwia generowanie na podstawie modelu oraz stałych pK, stężeń składników titranda oraz titranta teoretycznych krzywych miareczkowań o dowolnym stopniu złożoności.

Program działa w dowolnej wersji systemu operacyjnego Windows, posiada intuicyjny interfejs użytkowy, umożliwia prezentację graficzną wyników a dane mogą być eksportowane do innych programów.

Dodatkowe materiały informacyjne:

Ulotka Oprogramowanie CerkoLab-EQSOL 

Prezentacje multimedialne EQSOL

Dla zainteresowanych dostępna jest wersja demonstracyjna programu. Aby otrzymać tę wersję należy wysłać zamówienie na adres: sekretariat@cerko.pl