Mikromieszadła magnetyczne

Mikromieszadła magnetyczne Cerko przeznaczone są do mieszania małych ilości cieczy w naczyniach pomiarowych*) potencjometrycznych, konduktometrycznych lub w kuwetach spektrofotometrycznych.
Sterownik mieszadła umożliwia niezależne sterowanie jednym lub dwoma układami mieszającymi.
W skład systemu wchodzi układ mieszający, elektronika sterująca, mikroelement mieszający oraz zasilacz.
Mikromieszadło magnetyczne może być również zainstalowane w uniwersalnym uchwycie do naczyń pomiarowych.

Dodatkowe materiały informacyjne:

Ulotka Mikromieszadło