Spektrofotometria i miareczkowania spektrofotometryczne

Oprogramowanie CerkoLab Spektrofotometria – umożliwia zastosowanie urządzeń Cerko Lab System do przeprowadzania pomiarów miareczkowań spektrofotometrycznych.

Urządzenie składa się ze spektrofotometru (np. Perkin Elmer, Unicam, ThermoFisher Evolution, Hitachi, Biochrom, K-MAC)* oraz precyzyjnego mikrodozownika Cerko sterowanego mikroprocesorem z wymiennymi strzykawkami. Titrant jest dostarczany do kuwety w komorze spektrofotometru i jest mieszany przy pomocy mikromieszadła spektrometrycznego.

Układ pomiarowy znajdujący się w sterowniku dozownika umożliwia zastosowanie zestawu do przeprowadzania klasycznych pomiarów pHmetrycznych lub konduktometrycznych (w zależności od zastosowanej wersji).

System przeznaczony jest do pracy zarówno w placówkach naukowo-badawczych, uczelniach wyższych, działach badawczo rozwojowych firm ich laboratoriach kontroli jakości oraz jednostkach nadzoru sanitarnego.

Zarówno Spektrofotometr jak i dozownik sterowane są przez komputer PC oraz oprogramowanie CerkoLab.

Zestaw może być używany bez podłączonego spektrofotometru i w takim przypadku jego właściwości są identyczne jak urządzeń Cerko Lab System Potencjometria lub Konduktometria.

*możliwa jest również współpraca z innymi modelami spektrofotometrów. W przypadku konkretnych modeli prosimy o kontakt bezpośredni z firmą Cerko.

 

Dodatkowe materiały informacyjne:

Ulotka Spektrofotometria 
Plakat „Środowisko użytkowe programu CerkoLab”

Dane techniczne

Schemat blokowy zestawu Cerko Lab Spektrofotometria