Serwis edukacyjny

Firma Cerko oferuje program edukacyjny w zakresie praktycznego wykorzystania metod potencjometrycznych, konduktometrycznych, amperometrycznych oraz zastosowania urządzeń serii Cerko Lab System w analityce.

Uczestnicy szkoleń będą mogli w praktyce wykonać, w naszych laboratoriach, przy użyciu systemu Cerko Lab System szereg analiz.

Serwis edukacyjny dedykowany jest tym wszystkim, którzy zainteresowani są potencjometrią i konduktometrią w codziennej praktyce laboratoryjnej kierując bądź pracując w laboratoriach kontroli jakości, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriach przemysłowych oraz placówkach naukowo-badawczych.
Tematy szkoleń mogą być uzgodnione z klientem.

Przykładowe tematy szkoleń

 

 

01. Oznaczanie stężenia jonów chlorkowych oraz fluorkowych w wodzie.
02. Oznaczanie liczby kwasowej w produktach spożywczych.
03. Oznaczanie liczby kwasowej oraz liczby zasadowej w olejach przemysłowych oraz paliwach.
04. Oznaczanie zawartości jonów węglanowych.
05. Kontrola oraz regulacja pH za pomocą oprogramowania pH-stat.
06. Oznaczanie oraz dopasowanie wartości pKa związków organicznych.
07. Walidacja metod analitycznych oraz urządzeń CLS.
08. Wyznaczanie stałych pK i modelowanie równowag w roztworach.
09. Wyznaczanie minimalnego stężenia micelarnego dla układów o dowolnych stopniu złożoności.